ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το https://paravola.epo.gr είναι η ηλεκτρονική ιστοσελίδα χορήγησης παραβόλων για τις διαδικασίες ενώπιον των Οργάνων και Τμημάτων του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (στο εξής ΕΠΟ), που εδρεύει στο Πάρκο Γουδί, Αθήνα, ΑΦΜ 090036380, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 930 6000, paravola@epo.gr.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης προτού να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας ή αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από την ΕΠΟ. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, γι’ αυτόν τον λόγο σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Καμία τροποποίηση όρου δεν θα ισχύει εάν δεν έχει καταγραφεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους ή σε επιμέρους συμφωνία μεταξύ των μερών.

2. Προστασία ανηλίκων

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα, οι σημειώσεις, τα videos, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του ως άνω περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΟ ή του εκάστοτε δικαιούχου των πνευματικών μας δικαιωμάτων.

Οι λοιπές ονομασίες προϊόντων, εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και δεν φέρουν το σήμα της paravola.epo.gr και ανήκουν σε άλλες εταιρίες, μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας μόνον για σκοπούς αναγνώρισης, αποτελούν δε πνευματική ιδιοκτησία άλλων και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας επ’ ουδενί δεν συνεπάγεται τη χορήγηση του δικαιώματος αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή/και εκμετάλλευσης εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας, για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή άλλον σκοπό πέραν της προσωπικής σας ενημέρωσης.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης του ιστοτόπου paravola.epo.gr. σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ («Ε.Π.Ο.»), η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δη τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο. Ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό του Εντολέα λειτουργεί η εταιρεία Connectline. Περαιτέρω πληροφορίες επί της Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης δε και της περίπτωσης της αμέλειας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εξόδων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, βλάβης στον υπολογιστή από ιούς, bugs, hacking, βλάβης στο λογισμικό ή το hardware, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, διαφυγόντων κερδών, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών που θα μπορούσαν να προκύψουν, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την πλοήγηση σε αυτόν, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, πλην όμως η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας. Το κόστος αποκατάστασης οιασδήποτε πιθανής ζημίας επωμίζεται ο χρήστης και επουδενί η ΕΠΟ.

Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της, καθώς και οποιαδήποτε δυσλειτουργία αυτής.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει» (as is), και η ΕΠΟ δεν παρέχει καμία εγγύηση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται ή λαμβάνονται από την ΕΠΟ μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή παράνομης δραστηριότητας όσων απειλούν το δίκτυό της ΕΠΟ ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή του ιστοτόπου.

6. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του ιστοτόπου επιτρέπεται, εφόσον δε γίνεται για παραπλανητικούς σκοπούς ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της ΕΠΟ και δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν. Απαγορεύεται η χρήση των σημάτων της ΕΠΟ, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο https://paravola.epo.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της ΕΠΟ.

7. Δεσμοί (links) από και προς άλλες ιστοσελίδες ΟΚ

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) για άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε ή ελέγχουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας για την ενημέρωσή σας και τη διευκόλυνση της περιήγησης, και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Η ύπαρξη των συνδέσμων αυτών στην ιστοσελίδα μας δεν υποδηλώνει την αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπουν, ούτε και την ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για την προστασία απορρήτου ή την ακρίβεια του περιεχομένου αυτών. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους αυτούς, αποδέχεστε ότι πράττετε τούτο με δική σας ευθύνη και μπορείτε να αναζητήσετε τους ξεχωριστούς όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας.
_____________________________________

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς των ΕΠΟ, FIFA/ UEFA, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα χρήση της ιστοσελίδας, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εάν διάταξη των παρόντων όρων αποδειχθεί αντίθετη με το ανωτέρω νομοθετικό καθεστώς ή εκτός ισχύος, η ισχύς αυτής παύει αυτοδίκαια και αφαιρείται από τους όρους. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών, ΕΠΟ και χρήστη της σελίδας και των υπηρεσιών και δεσμεύουν αυτούς αναλόγως.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Το https://paravola.epo.gr είναι η ηλεκτρονική ιστοσελίδα χορήγησης παραβόλων για τις διαδικασίες ενώπιον των Οργάνων και Τμημάτων του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (στο εξής ΕΠΟ), που εδρεύει στο Πάρκο Γουδί, Αθήνα, ΑΦΜ 090036380, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 930 6000, paravola@epo.gr.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης παραβόλων προτού να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας ή αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από την ΕΠΟ. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων) .

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου, και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, γι’ αυτόν τον λόγο σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους παρόντες Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Η ΕΠΟ θα ενημερώνει τους χρήστες για πιθανές τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή μέσω του ιστοτόπου https://paravola.epo.gr. Καμία τροποποίηση όρου δεν θα ισχύει εάν δεν έχει καταγραφεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους ή σε επιμέρους συμφωνία μεταξύ των μερών.

2. Προστασία ανηλίκων

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας.

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Υπηρεσίες

H ΕΠΟ διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας παράβολα απαραίτητα για το παραδεκτό των διαδικασιών ενώπιον των Οργάνων και Τμημάτων αυτής. Η ΕΠΟ δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Μετά την καταχώριση των στοιχείων σας για την έκδοση του παραβόλου και την ολοκλήρωση της πληρωμής, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail με το χορηγηθέν παράβολο. Από το σημείο αυτό, συνάπτεται η σχετική σύμβαση αγοράς του παραβόλου. Εάν υπάρξει πρόβλημα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ενημερωθείτε με σχετικό e-mail.

4. Ασφάλεια

Η ΕΠΟ διασφαλίζει το απόρρητο κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης στην ΕΠΟ είναι εμπιστευτικές και η ΕΠΟ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χρησιμοποιεί αυτά μόνο κατά το μέτρο που είναι αναγκαία, ώστε να παρασχεθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ασφάλεια του χρήστη κατά την περιήγηση και υλοποίηση των συναλλαγών του στον ιστότοπο διασφαλίζεται από τις τελευταίες μεθόδους κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ασφάλειας.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής των παραβόλων, η ΕΠΟ δεν διατηρεί τραπεζικά στοιχεία του χρήστη και δεν εμπλέκεται στην διεκπεραίωση της πληρωμής η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του αντίστοιχου τραπεζικού συστήματος της τράπεζας του χρήστη. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω του τραπεζικού συστήματος της τράπεζας του χρήστη, η ΕΠΟ ενημερώνεται από αυτό το σύστημα και στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον χρήστη το παράβολο αυτού.

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΠΟ, στην ιστοσελίδα https://paravola.epo.gr/προστασία-προσωπικών-δεδομένων/. Η ιστοσελίδα https://paravola.epo.gr συγκεντρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, κ.λ.π., ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λ.π., Τιμολόγιο, ΔΟΥ κ.λ.π. H ΕΠΟ χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για να επικοινωνήσει με τον Χρήστη, σχετικά με την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων έκδοσης του παραβόλου και την αποστολή του μοναδικού κωδικού RF για την πληρωμή αυτού. Ο χρήστης έχει τα δικαιώματα ανάκλησης της συγκατάθεσης, διόρθωσης, περιορισμού, πρόσβασης, φορητότητας, διαγραφής, εναντίωσης και υποβολής καταγγελίας. Προκειμένου ο Χρήστης να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, μπορεί να επικοινωνήσει εγγράφως με την ΕΠΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo@epo.gr.

5. Ευθύνη Του Χρήστη

Ο χρήστης πρέπει να κάνει χρήση των υπηρεσιών και δεδομένων της ιστοσελίδας, σύννομα και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να στείλει, δημοσιεύσει, μεταδώσει παράνομο περιεχόμενο και ενδέχεται να προκαλέσει προσβολή ή βλάβη στην ΕΠΟ ή σε τρίτο, περιεχόμενο που προσβάλλει το απόρρητο των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου ή προσβάλει τα χρηστά ήθη ή περιλαμβάνει ιούς που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ιστοσελίδα.

6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτίως από την καταρτισθείσα μεταξύ αυτού και της ΕΠΟ σύμβαση, εφόσον κοινοποιήσει γραπτώς το αίτημά αυτό μέσω της φόρμας επικοινωνίας https://paravola.epo.gr/contact-us/ εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του επιβεβαιωτικού e-mail εξόφλησης του παραβόλου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ενώπιον των αντίστοιχων τμημάτων/οργάνων της ΕΠΟ. Με την άσκηση της υπαναχώρησης, παύει η ισχύς του παραβόλου και ολόκληρο το χρηματικό τίμημα που κατέβαλλε ο χρήστης επιστρέφεται σε αυτόν από την ΕΠΟ με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση αυτού.

7. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή των εκδοθέντων παραβόλων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης με τη χρήση του μοναδικού κωδικού RF κάθε παραβόλου. Τυχόν τραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη, ώστε το συνολικό ποσό της κατάθεσης μείον τα τραπεζικά έξοδα, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κόστος του εκδοθέντος παραβόλου.

8. Γενικές Πληροφορίες

  1. Η χορήγηση και εξόφληση παραβόλου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να εκκινήσει την αντίστοιχη αίτηση/ διαδικασία για την οποία αιτήθηκε τη χορήγηση του παραβόλου.
  2. Το παράβολο ισχύει για την αίτηση/ διαδικασία που αναγράφεται σε αυτό.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη χρήση του παραβόλου, και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης του σημείου 6 ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή του ήδη εκδοθέντος παραβόλου με άλλο που αφορά άλλη αίτηση/ διαδικασία. Παράβολα που έχουν έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, δεν καλύπτονται.

Για ζητήματα & πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση και εξόφληση των παραβόλων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΠΟ ως εξής:

  • Τηλεφωνικώς στο +30 210 930 6000 (Δευτ – Παρ 10.00 – 15.00)
  • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα
    https://paravola.epo.gr/contact-us/.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διάφορων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς των ΕΠΟ, FIFA/ UEFA, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα χρήση της ιστοσελίδας, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εάν διάταξη των παρόντων όρων αποδειχθεί αντίθετη με το ανωτέρω νομοθετικό καθεστώς ή εκτός ισχύος, η ισχύς αυτής παύει αυτοδίκαια και αφαιρείται από τους όρους. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών, ΕΠΟ και χρήστη της σελίδας και των υπηρεσιών και δεσμεύουν αυτούς αναλόγως.